چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

«اطلاعیه»

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

از آنجائیکه اعلام جدول زمانبندی جهت انجام مصاحبه تخصصی با قبول شدگان «3» برابر ظرفیت موکول به اعلام نتایج به صورت قطعی از سوی سازمان سنجش می باشد، لذا در حال حاضر امکان اعلام زمانهای مراجعه داوطلبان مقدور نمی باشد.

«اطلاعیه»

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

به منظور آمادگی هرچه بیشتر و آگاهی قبول شدگان «3» برابر ظرفیت از موضوعات مصاحبه تخصصی، شاخصهای ارزیابی استخدام داوطلبان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، اعلام میگردد.

 

 

 

اطلاعیه

جدول زمانبندی مصاحبه های تخصصی در رشته های شغلی متعاقباً و در روزهای آینده به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (سازمان بنادر و دریانوردی) خواهد رسید.

ضمناً یادآور میشود تمامی مصاحبه ها در شهر تهران- در مجتمع‌آموزشی فرمانیه واقع در منطقه فرمانیه می باشد.

اطلاعیه

همانگونه که قبلاً بصورت مکرر اعلام گردیده کلیه مراحل مربوط به برگزاری آزمون و همچنین تعیین سطح و رتبه شرکت کنندگان به عهده سازمان سنجش می باشد و کلیه دستگاههای اجرایی از هرگونه اعمال نظر در این مرحله ممنوع می باشند.

بدیهی است درصورت هرگونه اعتراض لازم است مراتب از سازمان سنجش پیگیری شود.

  

  اطلاعیه

همانگونه که قبلاً به‌آگاهی داوطلبین گرامی رسیده است، آخرین مهلت جهت تکمیل مدارک و ارسال اسناد مثبت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19میباشد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور سازمان بنادر و دریانوردی از پذیرش اسناد معذور خواهد بود.

سازمان بنادر و دریانوردی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سراسر کشور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد دردستگاههای اجرائی، از محل مجوز استخدامی شماره 955339 مورخ 22/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشورتعداد «200» نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی استخدام می نماید.

«اطلاعیه مهم»

به اطلاع کلیه داوطلبان محترم می رساند؛ هیچ گونه امتیازی جهت کارکنان قراردادی سازمان بنادر و دریانوردی لحاظ نشده و تمامی داوطلبان با شرایط یکسان در سازمان سنجش صرفاْ براساس قابلیت های علمی و قوانین موجود در دفترچه آزمون، مقایسه و رتبه بندی شده اند.

ضمناْ در همین زمینه به آگاهی می رساند اشتباهات موجود در سایت نیز مرتفع گردیده است.

 

 

 

 


اطلاعیه

«اطلاعیه»

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

از آنجائیکه اعلام جدول زمانبندی جهت انجام مصاحبه تخصصی با قبول شدگان «3» برابر ظرفیت موکول به اعلام نتایج به صورت قطعی از سوی سازمان سنجش می باشد، لذا در حال حاضر امکان اعلام زمانهای مراجعه داوطلبان مقدور نمی باشد.

«اطلاعیه»

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

به منظور آمادگی هرچه بیشتر و آگاهی قبول شدگان «3» برابر ظرفیت از موضوعات مصاحبه تخصصی، شاخصهای ارزیابی استخدام داوطلبان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، اعلام می گردد.