چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

صفحه نخست

« اطلاعیه شماره (11)»

مورخ 1396/11/7

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

پیرو اطلاعیه قبلی به آگاهی داوطلبین عزیز می رساند؛ نمرات و رتبه داوطلبین در تمامی رشته های شغلی در سیستم سازمان سنجش وارد و بارگذاری گردید.

همانگونه که قبلاً نیز به آگاهی رسیده اعلام نتایج نهایی جزء وظایف سازمان سنجش و آموزش کشور می باشدکه متعاقباً توسط آن سازمان به اطلاع همگان خواهد رسید.

«اصلاحیه اطلاعیه شماره (10)»

مورخ 1396/10/26

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

به آگاهی داوطلبین عزیز می رساند؛ با توجه به پایان انجام مصاحبه در تمامی رشته های شغلی، ضمن انجام بررسیهای لازم و جمع بندی نمرات و تعیین رتبه داوطلبین تمامی اطلاعات موجود جهت بهره برداری لازم طی هفته ‌آتی به سازمان سنجش و آموزش کشور منعکس خواهد شد.

از آنجائیکه سازمان سنجش و آموزش کشور متولی اصلی آزمون می باشد، لذا اعلام نتایج نهایی نیز به عهده آن سازمان محترم می باشد.

با توجه به توضیحات فوق و عدم اطلاع این سازمان از زمان اعلام نتایج و همچنین جلوگیری از اطاله وقت، خواهشمند است از هرگونه تماس درخصوص موضوع فوق جداً خودداری فرموده و منتظر اطلاعیه های صادره از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور باشید.

«اطلاعیه شماره (10)»

مورخ 1396/10/24

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

به آگاهی داوطلبین عزیز می رساند؛ با توجه به پایان انجام مصاحبه در تمامی رشته های شغلی، ضمن انجام بررسیهای لازم و جمع بندی نمرات و تعیین رتبه داوطلبین تمامی اطلاعات موجود جهت بهره برداری لازم به سازمان سنجش و آموزش کشور منعکس گردیده است.

از آنجائیکه سازمان سنجش و آموزش کشور متولی اصلی آزمون می باشد، لذا اعلام نتایج نهایی نیز به عهده آن سازمان محترم می باشد.

با توجه به توضیحات فوق و عدم اطلاع این سازمان از زمان اعلام نتایج و همچنین جلوگیری از اطاله وقت، خواهشمند است از هرگونه تماس درخصوص موضوع فوق جداً خودداری فرموده و منتظر اطلاعیه های صادره از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور باشید.

ایمنی و حسابدار و برنامه ریزی و تحلیل گر و امور اداری و بندری 1 و کنوانسیونها ایمنی و حسابدار و برنامه ریزی و تحلیل گر و امور اداری و بندری 1 و کنوانسیونها

 

«اطلاعیه شماره (9)»

مورخ1396/09/28

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

پیرو اطلاعیه شماره «6» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و امنیت و حفاظت دریایی و حسابدار کارشناس برنامه ریزی و کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس امور اداری و کارشناس امور بندری «1» و کارشناس کنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری دعوت به عمل می آید که از روز یکشنبه مورخ 1396/10/3 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1396/10/7 براساس جداول (اسامی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون رأس ساعت «07:30» در محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند.

حضور در ساعت مقرر الزامی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور میباشیم.

افرادی که دارای کد «8» می باشند، می بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد به مکان تعیین شده مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیاز لازم است به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند.

ضمناً ارائه کارنامه مرحله اول و دوم آزمون الزامی می باشد.

«اطلاعیه شماره (8)»

مورخ1396/09/28

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

 

با توجه به اینکه سوالات متعددی درخصوص اطلاعیه شماره «7» برای معرفی شدگان آزمون فراگیر مطرح شده مطالب ذیل جهت روشنگری و مزید آگاهی شما عزیزان اعلام می گردد.

1-  اطلاعیه شماره «7» صرفاً مربوط به ارائه اصل اسناد جهت بند «4» و «5» جدول شاخصهای ارزیابی استخدامی می باشد.

2-  باتوجه به اینکه اطلاعیه در تاریخ 1396/09/21 صادر گردیده، پذیرفته شدگان رشته های شغلی که بعد از این تاریخ جهت مصاحبه مراجعه می نمایند موظف به ارائه اصل اسناد مربوطه می باشند.

3- داوطلبینی که قبل از تاریخ 1396/09/21 در زمانهای مراجعه بعدی که متعاقباً به اطلاع خواهد رسید، می بایست نسبت به ارائه اصل اسناد اقدام نمایند.

4-  در هرصورت همانگونه که قبلاً اعلام گردید مجدداً تأکید می گردد: ارائه امتیازات بند «4» و «5» جدول شاخصها و اعمال آن در امتیازات مصاحبه صرفاً براساس ارائه اصل اسناد مربوطه خواهد بود.

مهم «اطلاعیه شماره (7)» مهم

 

مورخ1396/9/21

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

از آنجائیکه کسب امتیاز در بخش (سوابق تجربی- تشویقات- دوره های آموزش تخصصی مرتبط- مقالات و ارائه طرحهای پژوهشی) مربوط به بند «4» و «5» جدول شاخصهای ارزیابی استخدام منوط به ارائه اصل اسناد و مدارک فوق میباشد، لذا برای آخرین بار از داوطلبین و معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت) تقاضا می شود؛

در زمان انجام مصاحبه نسبت به ارائه اصل اسناد و مدارک فوق به مسئولین مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است عدم ارائه مدارک فوق موجب حذف امتیاز مربوطه بوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

«اطلاعیه شماره (6)»

مورخ 1396/9/21

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

پیرو اطلاعیه شماره «5» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر «1» و «2» و «3» و کارشناس تجهیزات بندری «1» و «2» دعوت به عمل می آید که از روز دوشنبه مورخ 1396/9/27 لغایت روز سه شنبه مورخ 1396/10/2 براساس جداول (اسامی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون رأس ساعت «07:30» در محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند.

حضور در ساعت مقرر الزامی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور میباشیم.

افرادی که دارای کد «8» می باشند، می بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد به مکان تعیین شده مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیاز لازم است به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند.

ضمناً ارائه کارنامه مرحله اول و دوم آزمون الزامی می باشد.

اسامی کارشناس امور دریایی و توسعه سواحل 1 و 2 و 3 اسامی کارشناس امور دریایی و توسعه سواحل 1 و 2 و 3

«اطلاعیه شماره (5)»

مورخ1396/9/13

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

پیرو اطلاعیه شماره «4» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس امور دریایی «1» و «2» و «3» و رشته کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی «1» و «2» و «3» دعوت به عمل میآید که از روز شنبه مورخ 1396/9/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 1396/9/26 رأس جداول (اسامی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون رأس ساعت «07:30» در محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند.

حضور در ساعت مقرر الزامی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور میباشیم.

افرادی که دارای کد «8» می باشند، می بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد به مکان تعیین شده مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیاز لازم است به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند.

ضمناً ارائه کارنامه مرحله اول و دوم آزمون الزامی می باشد.

اسامی معرفی شدگان - کارشناس امور بندری 2 اسامی معرفی شدگان - کارشناس امور بندری 2

 

«اطلاعیه شماره (4)»

مورخ 1396/9/7

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

پیرو اطلاعیه شماره «3» مبنی بر اعلام جدول زمانبندی، از معرفی شدگان رشته کارشناس امور بندری «2» دعوت به عمل می آید که از روز شنبه مورخ 11/9/1396 لغایت روز سه شنبه مورخ 14/9/1396 براساس جداول (اسامی معرفی شدگان) اعلام شده جهت انجام مصاحبه و آزمون رأس ساعت «07:30» در محل انجام مصاحبه حضور بهم رسانند.

حضور در ساعت مقرر الزامی بوده و از پذیرش مدعوین بعد از ساعت اعلام شده معذور میباشیم.

افرادی که دارای کد «8» می باشند، می بایست قبل از انجام مصاحبه جهت تطبیق اسناد به مکان تعیین شده مراجعه فرمایند.

مدارک لازم جهت تطبیق اسناد: اشخاص فوق جهت اطلاع از ارائه اسناد مورد نیاز لازم است به صفحه اصلی سایت قسمت «اطلاعیه» بخش «مدارک لازم» مراجعه نمایند.

ضمناً ارائه کارنامه مرحله اول و دوم آزمون الزامی می باشد.

«اطلاعیه شماره (3)»

مورخ 1396/09/05 

«قابل توجه معرفی شدگان آزمون فراگیر»

معرفی شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی سازمان بنادر ودریانوردی موظف می باشند جهت انجام مصاحبه های تخصصی و آزمون کتبی براساس رشته های شغلی مربوطه در تاریخهای اعلامی به شرح جدول ارائه شده در مکان انجام مصاحبه حضور یابند.

·     ساعت مراجعه و حضور داوطلبین ساعت «07:30» صبح می باشد.

·   مکان برگزاری مصاحبه : تهران- خیابان انقلاب چهارراه کالج- حافظ شمالی- کوچه آرژانتین- پلاک «10»- شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان. (روبروی دانشگاه امیرکبیر)

·   بدیهی است اسامی داوطلبین معرفی شده که میبایست براساس زمانهای اعلام شده مراجعه فرمایند، در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

·   سایت آزمون سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس Azmoon.pmo.ir به صورت فعال در خدمت اطلاع رسانی و پذیرش انتقادات و پیشنهادات داوطلبان می باشد.

«توجه توجه»

·     لطفاٌ به اطلاعات تکمیلی که در روزهای آینده متعاقباً منتشر خواهد شد، توجه فرمائید.