چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

شرایط عمومی استخدام

  • تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
  • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
  •  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
  • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
  • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
  • نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
  • داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه‌های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
  • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.