چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

شرایط اختصاصی استخدام

  • داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر سن برای دارندگان مدرک کارشناسی 28 سال و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر 30 سال تا تاریخ انتشار آگهی استخدام.
  • تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
    • داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
    • افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی‌باشند شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال.
    • آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.
    • داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.