چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

مواد امتحانی

آزمون عمومی شامل : 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی عمومی  3- ریاضی و آمار مقدماتی 4- فن‌آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد (100) سئوال چهار گزینه‌ای (بدون اعمال نمره منفی) طراحی خواهد شد.

آزمون تخصصی متناسب با عناوین رشته‌های شغلی مورد تقاضا خواهد بود.