چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
 

شرایط عمومی استخدام

 • داشتن تابعیت ایران
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان(
 • تذکر: ملاک عمل برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون (۱۳۹۶/۰۶/۰۳) می باشد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.
 • تذکر: در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و یا معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان؛ شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) می باشد.
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
 • عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت و یا پیمانی با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام
 • تذکر: داوطلبان استخدام، نبایستی جزو نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.
 • داشتن مدرک (رشته تحصیلی و گرایش) با مقطع تحصیلی اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش
 • تذکر: داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون مورد پذیرش قرار گیرند که رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش، مطابقت داشته باشد و عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد در غیر اینصورت شرکت کننده حذف خواهد شد.
 • تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ می باشد. ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.
 • داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن (۳۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی دیپلم (از ۱۳۶۶/۰۳/۲۹ به بعد) و حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و لیسانس (از ۱۳۶۱/۰۳/۲۹ به بعد) و حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری از (۱۳۵۶/۰۳/۲۹ به بعد).
 • تذکر : ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۱۳۹۶/۰۳/۲۹) می باشد.
 • نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱)، و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱)، نمره مکتبسه در هر حیطه از‌ آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد
 • معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم به ترتیب نمره مکتبسه از سه (۳) درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.
 • تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
 • جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان (۲۵) درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
 • افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر (تا میزان (۵) سال.
 • رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
 • داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و  شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. 
 • مدت خدمت ضرورت به شرط حداکثر سن مقرر در آگهی استخدامی اضافه میشود.