چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
 

شرایط اختصاصی استخدام

شرایط اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

 

- از متقاضیان استخدام، تعهد مبنی بر انجام خدمت، حداقل به مدت 10 سال در شغل محل مربوط اخذ خواهد شد.

- تسلط کامل به زبان انگلیسی برای شرکت کنندگان در رشته های شغلی کارشناس امور دریایی (1و 2و 3) - کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی (2) –کارشناس کنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری(3) – کارشناس امور بندری (1و 2) - کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی (1و 2 و 3) –کارشناس تجهیزات بندری و دریایی (1 و 2) - کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر (2) الزامی است.