شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۷۹۲,۷۱۵ نفر
۱,۸۳۱ نفر
۷,۷۴۵ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۶ ۲۲   کاربر ۲۳   صفحه
۰۱/۱۵ ۹۴   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۱/۱۴ ۸۹   کاربر ۸۹   صفحه
۰۱/۱۳ ۹۳   کاربر ۱۰۰   صفحه
۰۱/۱۲ ۹۲   کاربر ۹۷   صفحه
۰۱/۱۱ ۱۰۹   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۱/۱۰ ۸۸   کاربر ۹۶   صفحه
۰۱/۰۹ ۷۵   کاربر ۷۷   صفحه
۰۱/۰۸ ۹۳   کاربر ۹۵   صفحه
۰۱/۰۷ ۹۴   کاربر ۱۱۷   صفحه
۰۱/۰۶ ۹۱   کاربر ۹۳   صفحه
۰۱/۰۵ ۸۶   کاربر ۹۶   صفحه
۰۱/۰۴ ۸۸   کاربر ۸۹   صفحه
۰۱/۰۳ ۸۸   کاربر ۹۱   صفحه
۰۱/۰۲ ۸۵   کاربر ۸۵   صفحه
۰۱/۰۱ ۱۳۲   کاربر ۱۴۱   صفحه
۱۲/۲۹ ۹۴   کاربر ۹۵   صفحه
۱۲/۲۸ ۹۶   کاربر ۱۱۰   صفحه
۱۲/۲۷ ۷۳۳   کاربر ۷۴۶   صفحه
۱۲/۲۶ ۳۲   کاربر ۳۵   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۶۲   کاربر ۱۶۲   صفحه
۱۲/۲۴ ۲۶۲   کاربر ۲۷۳   صفحه
۱۲/۲۳ ۲۲۴   کاربر ۲۲۷   صفحه
۱۲/۲۲ ۶۰۵   کاربر ۶۰۸   صفحه
۱۲/۲۱ ۶۴۶   کاربر ۶۵۶   صفحه
۱۲/۲۰ ۳۶۳   کاربر ۳۷۱   صفحه
۱۲/۱۹ ۵۳۲   کاربر ۵۴۱   صفحه
۱۲/۱۸ ۵۶۵   کاربر ۵۷۴   صفحه
۱۲/۱۷ ۳۳۵   کاربر ۳۳۸   صفحه
۱۲/۱۶ ۲۸۸   کاربر ۲۹۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۰۴ ۶ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۹۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۴۹ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۴۷ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۶۲ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۱۷ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۱۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۸۱ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۶۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۲۵ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۲۰ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۲۴ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۰۴ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۱۰ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۴۱ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۲۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۴۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۳۸ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۸۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۵۴ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۷۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۵۱ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۷۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴۰۹,۸۹۴ ۵۳ %
DEU
DEU
۱۶۰,۱۷۹ ۲۱ %
ZZZ
ZZZ
۵۲,۹۹۳ ۷ %
USA
USA
۵۱,۹۸۱ ۷ %
ROM
ROM
۴۳,۶۳۰ ۶ %
CHN
CHN
۱۶,۹۶۷ ۲ %
RUS
RUS
۶,۸۴۷ ۱ %
GBR
GBR
۶,۲۱۱ ۱ %
NLD
NLD
۳,۸۲۶ ۰ %
PRT
PRT
۳,۳۲۴ ۰ %
IND
IND
۲,۸۸۱ ۰ %
CAN
CAN
۲,۸۷۹ ۰ %
FRA
FRA
۲,۴۹۵ ۰ %
AUS
AUS
۲,۱۹۳ ۰ %
DNK
DNK
۲,۱۹۰ ۰ %
KOR
KOR
۲,۰۲۰ ۰ %
UKR
UKR
۱,۴۸۰ ۰ %
ARE
ARE
۱,۳۴۲ ۰ %
BGR
BGR
۱,۲۶۶ ۰ %
GRC
GRC
۱,۲۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۳۰۴ ۷۸ %
Safari
Safari
۱۵۰ ۹ %
Firefox
Firefox
۸۲ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۸ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۸ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱۵ ۱ %
Other
Other
۱۴ ۱ %
Edge
Edge
۱۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۱۲۵ ۶۸ %
Windows 7 ۱۷۰ ۱۰ %
iOS ۱۴۷ ۹ %
Windows 10 ۱۰۳ ۶ %
Vista ۳۷ ۲ %
Windows 8 ۲۳ ۱ %
XP ۲۱ ۱ %
Other ۱۹ ۱ %
Android ۱۱ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
pianc mou ۲
شرایط استخدامی دریانوردی ۱۳۹۸ ۲
استخدان در سازمان بنادر بوشهر ۲
شرایط استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی ۱
داوطلبان ملوانی دریانوردی ۱
استخدام جدید دریانوردی ۱
استخدام لیسانس دریانوردی ۱
شغل های در بنادر ۱
استخدام اداره بندر در رشته های ۱
شرایط استخدام اداره بندربوشهر ۱
استخدام اداره بندر ۱
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی ۱
استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱