یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۱۹,۸۱۴,۸۵۹ نفر
۵,۹۱۱ نفر
۱۴,۰۱۷ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۱۲   کاربر ۱۳   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۸   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۱   کاربر ۵۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۲۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۶/۲۷ ۳۲   کاربر ۵۱   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۷   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۷   کاربر ۲۴   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۸   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۲۰   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۲   کاربر ۲۱   صفحه
۰۶/۱۸ ۸   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۵   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۳   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۲۵   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۸   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۰   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۵۴   کاربر ۱۵۷   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۵   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۹   کاربر ۳۸   صفحه
۰۶/۰۹ ۲۰   کاربر ۳۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۸   کاربر ۹   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۲   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۴   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۰۵ ۲۰   کاربر ۲۳   صفحه
۰۶/۰۴ ۳۲   کاربر ۴۶   صفحه
۰۶/۰۳ ۱۶   کاربر ۲۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۸   کاربر ۲۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۵,۳۶۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲,۶۵۷ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۵,۳۰۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۷,۷۷۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۶,۱۶۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۳۸۸ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۶,۸۲۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۰,۹۸۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۰,۸۹۷ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۶,۹۹۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۱,۴۱۳ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۳,۶۷۶ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸۱,۱۵۰ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۸,۴۹۶ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۹,۶۳۲ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۹,۳۲۳ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۰,۶۸۹ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۵,۴۲۰ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۴,۶۲۷ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸,۹۸۷ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۷,۸۲۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۷,۳۴۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۴,۹۳۰ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۴,۳۰۰ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۶۵,۱۸۳ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۵۱۰,۳۵۹ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۸۸۰,۸۱۵ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۹۰,۶۴۲ ۹ %
EU
EU
۱,۳۱۵,۹۹۶ ۷ %
CHN
CHN
۶۲۶,۸۲۰ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۷۹,۴۶۶ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۱,۶۲۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۸,۶۰۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۳,۹۱۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۹,۴۰۰ ۱ %
IND
IND
۹۳,۳۳۵ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۶۱۷ ۰ %
POL
POL
۵۵,۲۴۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۸۹ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۴۷۶ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۴۸۳ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۵۶۲ ۰ %
PRT
PRT
۳۱,۴۱۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۲۲,۳۲۰ ۵۶ %
Firefox
Firefox
۴۵,۱۸۱ ۲۱ %
Safari
Safari
۱۹,۸۲۷ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۱۱,۰۸۸ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۵,۶۵۷ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۴۱۵ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۹۹۴ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۶۹۷ ۱ %
Opera
Opera
۱,۶۲۸ ۱ %
Other
Other
۱,۶۲۵ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۰۴۶ ۰ %
Edge
Edge
۶۵۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۶۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۸۵,۹۵۶ ۴۰ %
Windows 7 ۵۷,۱۰۰ ۲۶ %
iOS ۱۸,۴۶۸ ۹ %
Windows 10 ۱۳,۵۶۰ ۶ %
XP ۱۲,۶۰۲ ۶ %
Windows 2003 ۹,۶۵۳ ۴ %
Android ۷,۷۵۶ ۴ %
Other ۵,۹۰۰ ۳ %
Windows 8 ۴,۸۷۲ ۲ %
Vista ۴۹۷ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
استخدامی ۳,۶۴۵
استخدام ۶۶۹
استخدام کشتیرانی ۵۴۶
آزمون استخدامی ۵۳۲
azmoon.pmo.ir ۳۹۴
سازمان بنادر ۳۸۸
سازمان بنادر و دریانوردی ۳۶۳
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی ۳۱۲
www.azmoon.pmo.ir ۲۸۱
استخدامی کشتیرانی ۲۷۶
استخدام سازمان بنادر ۲۶۵
www.pmo.ir ۲۵۶
pmo.ir ۲۱۹
استخدامی اداره بندر بوشهر ۲۱۹
استخدام بنادر ۱۷۹
www.azmoon.pmo ۱۷۸
ازمون استخدامی ۱۵۶
استخدام سازمان کشتیرانی ۱۴۸
استخدامی سازمان بنادر ۱۴۵
استخدام دریانوردی ۱۳۸
استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۶
استخدام در کشتیرانی ۱۳۴
استخدامی اداره بندر ۱۳۱
استخدام اداره بندر ۱۲۴
سایت سازمان بنادر ۱۲۰
azmoon ۱۱۰
سازمان بنادر ودریانوردی ۱۰۴
استخدام بنادر و کشتیرانی ۱۰۰
استخدام اداره بندر بوشهر ۹۷
azmoon.pmo ۹۷
ازمون بنادر ۸۲
azmoon pmo.ir ۷۳
شرایط عمومی استخدام ۷۰
ثبت نام ۶۵
استخدامی بنادر ۶۳
استخدامی دریانوردی ۶۱
سازمان بنادر و کشتیرانی ۵۴
استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی ۵۴
استخدامی چابهار ۵۲
استخدام سازمان بنادر و دریانوردی 95 ۵۲
نتایج آزمون ۵۰
استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی ۵۰
آزمون استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی ۴۹
آزمون ۴۹
استخدام اداره بنادر و دریانوردی ۴۷
استخدام بندر ۴۶
استخدام دریانورد ۴۶
استخدام اداره بنادر ۴۵
azmon.pmo ۴۳
استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی ۴۳